Deptak zamiast ruchliwej ulicy?

Deptak zamiast ruchliwej ulicy?

Właściwe zagospodarowanie przestrzeni w mieście, to nie tylko projekt czysto architektoniczny, ale także lukratywna inwestycja w przyszłość.

Tworzenie obiektów dostępnych dla każdego, sprzyjających integracji mieszkańców, a także odpoczynkowi w mieście, to inicjatywa, która cieszy się dzisiaj znaczną popularnością.

W dobie wszechobecnego przemysłu, wyrastających w krótkim czasie biurowców i centrów handlowych, człowiek odczuwa coraz większą potrzebę ucieczki, wyciszenia, powrotu do korzeni.

W związku z tym, władze wielu miast (szczególnie tych większych i znacznie uprzemysłowionych) rozważają możliwość stworzenia w ich centrum takich punktów, które będą całkowicie wyłączone z ruchu i przemysłu.

Dobrym przykładem jest tu Poznań, w którym planuje się całkowicie zmodyfikować charakter jednej z największych, zlokalizowanych w centrum miasta ulic.

Konkretnie, chodzi o ulicę Dąbrowskiego, a przynajmniej jej centralny fragment, gdzie zlokalizowane są sklepy, urzędy, czy pokaźny targ.

Otóż, prowadzi się dyskusje i tworzy pierwsze plany, które miałyby na celu przekształcić ten odcinek z ruchliwej i głośnej ulicy, w kameralny deptak.