Działania ukierunkowane na dziecko, jego możliwości i potrzeby

Działania ukierunkowane na dziecko, jego możliwości i potrzeby

Idea powstawania placówek przedszkolnych została zapoczątkowana przede wszystkim z myślą o dzieciach, których rodzice pracują i nie mają możliwości pozostawienia pociechy pod dobrą opieką osoby dorosłej.

Z biegiem czasu zaczęto odkrywać, że ma to jeszcze jeden ważny i bardzo pozytywny aspekt, jakim jest kształtowanie rozwoju dziecka.

Dlatego też współcześnie każde przedszkole oraz szkoła grodzisk stawia sobie dość wysokie wymagania, które mają spełnić oczekiwania ministerstwa, rodziców, a także nauczycieli i szkół, do których po trzech latach będą uczęszczać przedszkolaki.

Jak wiadomo wszystkie te elementy zmienią się dość znacznie, niemniej jednak zawsze muszą obejmować swym zakresem możliwości oraz potrzeby dziecka.

Bowiem to właśnie wszystkie działania wychowawcze, z jakimi spotykamy się w przedszkolu i w szkole zawsze ukierunkowane są na wychowanków.

Podążają za ich rozwojem, tempem pracy, samodzielnością, a także niezależnością, zwracając uwagę na emocje, uczucia i charakter.