Jan Bagieński

Jan Aleksander Bagieński urodził się w 1883 roku w Sorokach. Był synem prawnika Aleksandra Bagieńskiego. W 1902 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Przerwał je w 1904 roku i przeprowadził się do Lwowa.

W 1905 roku rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Politechnicznej we Lwowie. Dyplom obrobił w 1910 roku i otrzymał uprawnienia architekta. Okres pomiędzy 1910, a 1920 rokiem to czas podróży architekta po Europie. W 1913 roku wyjechał do Rzymu, aby zgłębiać architekturę antyczną.

Następnie w 1915 roku wyjechał do Sewastopolu, aby zostać asystentem Alfonsa Wensana. W 1920 roku wrócił do Lwowa i rok później został wykładowcą Politechniki Lwowskiej. Po 12 latach pracy dydaktycznej otrzymał tytuł profesora. Wśród wielu prac architekta można wymienić willę w Lubieniu Wielkim, pałacyk Dowgiałły w Warszawie, kompleks sportowy Politechniki Lwowskiej, kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Rudniku nad Sanem, kamienicę przy ulicy Ludwika Nabielaka we Lwowie oraz kamienicę przy ulicy 29 Listopada we Lwowie.