Kacper Bażanka

Kacper Bażanka

Kacper Bażanka urodził się około roku 1680 na terenie Podlasia. Studia ukończył na Akademii Świętego Łukasza w Rzymie.

W 1704 roku uzyskał pierwszą nagrodę w II konkursie Klementyńskim. Następnie w 1711 roku powrócił do Polski i rozpoczął pracę nad odbudową kościoła i klasztoru Norbertanek w Imbramowicach.

W tym samym czasie został także doradcą artystycznym biskupa krakowskiego Kazimierza Łubiańskiego. Jego twórczość przypadała na epokę artystyczną baroku.

Specjalizował się głównie w sztuce sakralnej. W swoich pracach bardzo często sięgał po iluzjonistyczne rozwiązania, takie jak lustra odbijające światło lub iluzjonistyczne malowidła na budynkach.

Do najważniejszych prac barokowego architekta zaliczyć można kościół i klasztor Norbertanek w Imbramowicach, Domek Loretański przy klasztorze Kapucynów w Krakowie, kościół Pijarów w Krakowie, kościół Misjonarzy w Krakowie, hełm wierzy zegarowej Katedry Krakowskiej, ołtarz Zwiastowania w kościele Mariackim oraz ołtarz główny w kościele katedralnym we Fromborku.

www.dolnepowisle.pl