Nauczanie wczesnoszkolne – zintegrowane

Nauczanie wczesnoszkolne – zintegrowane

Po ukończeniu przedszkola, każde dziecko objęte jest obowiązkiem szkolnym, które w pierwszym etapie określane jest, jako nauczanie wczesnoszkolne. Rozpoczęcie przygody ze szkołą dotyczy współcześnie dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu lat, czyli trzy lata nauki zintegrowanej.

Jeszcze parę lat temu system nauczania się znacznie różnił, gdyż obejmował ścisły podział na przedmioty, obecnie mamy do czynienia z zintegrowaniem dziedzin wiedzy, w taki sposób, aby program nauczania był faktycznie dostosowany do wieku oraz możliwości intelektualnych dziecka. Jednak, aby osiągnąć sukces, jakim jest przygotowanie dziecka do dalszego etapu nauczania w szkole, ważne jest kontynuowanie poznanych w okresie przedszkolnym celów edukacji, jak również wdrażanie nowych.

Są one szczególnie uzależnione od wieku, większej świadomości, ale także i zdolności dzieci. Dlatego MEN stawia sobie za cel, stworzenie odpowiednich programów, stanowiących podstawę wychowania wczesnoszkolnego.