Podział budynków według ich przeznaczenie

Podział budynków według ich przeznaczenie

Budynki różnią się od siebie ze względu na swoje przeznaczenie. Możemy wyróżnić pięć podstawowych rodzajów budynków, dzięki czemu łatwiej będzie nam uporządkować wszystkie budowle, które napotykamy na swojej drodze. Ludzie widzą różnicę pomiędzy budynkami, które mijają, jednak czasem ciężko im wytłumaczyć, czym dokładnie się one różnią. A różnią się najczęściej przeznaczeniem i to ze względu na nie prezentujemy poniższy podział:

  • budynki gospodarskie,
  • budynki inwentarskie,
  • budynki mieszkalne,
  • budynki użyteczności publicznej,
  • budynki techniczne.

Budynki gospodarcze

To takie budynki, których przeznaczeniem jest zarówno przechowywanie materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych, jak i wykonywanie prac warsztatowych. Można w nim również przechowywać środki produkcji rolnej, sprzęt rolny, a także może służyć do rekreacji mieszkańcom budynku mieszkalnego. Budowa takich budynków (oczywiście przy zachowaniu określonych parametrów) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – z powodzeniem wystarczy tylko zgłoszenie, chyba że budynki nie spełniają parametrów, określonych w ustawie.

Budynki inwentarskie

Najprościej mówiąc to takie budynki, które służą do przetrzymywania zwierząt gospodarskich.

Jeżeli chodzi o te budynki, to wyróżnia się trzy podstawowe ich formy: pawilonowa, blokowa i monoblokowa. W budynkach inwentarskich przetrzymuje się głównie bydło, trzodę chlewną, owce, kury, indyki, kaczki i gęsi.

Budynki mieszkalne

To budynki, których przeznaczeniem jest zamieszkanie przez ludzi. Chodzi tutaj o wszelkiej maści bloki, domy wolnostojące jednorodzinne, wielorodzinne i tym podobne.

https://www.nagrzewnice-sklep.pl/pl/produkt/klimatyzer-master-bc180


Budynki użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej to budowle przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej (społecznej lub socjalnej), handlu i tym podobne. Do tego typu budynków zaliczamy zarówno muzea, kina, teatry, szkoły, szpitale, hale sportowe, jak i kościoły, które mogą zostać ogrzane przez nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin master

Budynki techniczne

Do budynków technicznych zaliczamy na przykład hale produkcyjne, hale remontowe i hale magazynowe. Tego typu budynki mają ściśle określone warunki, które muszą spełniać, żeby móc pełnić swoją funkcję.

Specjalne rozporządzenie ustala warunki techniczne, którym muszą odpowiadać budynki techniczne oraz urządzenia – na dodatek rozporządzenie wymaga również ścisłego wyboru miejsca usytuowania budynków oraz zagospodarowania działek. Każdy budynek, ze względu na swoje przeznaczenie, musi spełniać inne funkcje i podlega zupełnie innym regulacjom prawnym. W przypadku budynków gospodarczych, które spełniają wymagane standardy, nie trzeba posiadać zezwolenia na budowę – z kolei w przypadku pozostałych budynków zezwolenie jest wymagane. Oprócz tego każdy rodzaj budynku musi spełniać zupełnie inne kryteria, żeby można było go uznać za właściwa swojemu przeznaczeniu budowlę.

mieszkanie w stanie deweloperskim na sprzedaż Biedrusko http://jandach.pl Domy, mieszkania Poznań i okolice. Dewelope