Rehabilitacja ręki po udarze

Udar mózgu to stan zagrażający życiu człowieka i tylko od szybko udzielonej pomocy zależy kondycja osoby nim dotkniętej. Podczas udaru zostają uszkodzone komórki ośrodków w mózgu i mogą spowodować kłopoty z widzeniem, paraliż lub niedowład kończyn, zaburzenia mowy.

Jeżeli nastąpił w lewej półkuli mózgowej, to zmiany pojawiają się po prawej stronie ciała, a jeśli udar dotknął ośrodków w prawej półkuli, powstałe zaburzenia widoczne są po lewej stronie ciała chorego. Pacjent po udarze powinien być jak najszybciej poddany rehabilitacji, aby uniknąć szybko narastającego napięcia mięśniowego.

Zastosowanie specjalnych ćwiczeń, zwłaszcza takich przywracających możliwość chwytania i wypuszczania przedmiotów, pomaga zwiększyć siłę mięśni, zakres ruchów i odtworzyć w ręce chorego funkcję chwytną. Doskonale sprawdzają się wszystkie ćwiczenia bierne wykonywane z pomocą terapeuty, ale też niezwykle istotne znaczenie mają te samodzielne zadania, które pacjent wykonuje przy stoliku do usprawniania ręki oraz wykorzystując różnego rodzaju przybory.

Równolegle z indywidualnymi ćwiczeniami pacjenci po udarach korzystają z zabiegów fizykalnych, które wspomagają powrót do zdrowia. Świetne w łagodzeniu spastyczności jest zastosowanie np.

krioterapii. Celem rehabilitacji poudarowej jest przywrócenie pacjentowi możliwości samodzielnego radzenia sobie z podstawowymi czynnościami w życiu.

Wszystkie ćwiczenia powinny być wykonywane wielokrotnie i systematycznie, aby ten cel osiągnąć.