Rola pediatry w rozpoznaniu problemów

Dla osoby dorosłej lekarzem pierwszego kontaktu jest lekarz rodzinny. Każdy z nas go ma i przywykliśmy, że w razie problemów zdrowotnych do niego się udajemy.

Dzieci także mają swoich lekarzy, czyli pediatrów. Ta grupa specjalistów zajmuje się rozpoznawaniem schorzeń u dzieci i leczeniem ich w takim zakresie, w jakim jest to możliwe bez udziału innych medyków.

Jednym z rozpoznań w diagnostyce i podczas rutynowych kontroli mogą być wady postawy i zwyrodnienia. Wtedy pediatra może zaordynować leczenie w postaci fizjoterapii lub ćwiczeń i zabiegów rehabilitacyjnych.

Ich wykonaniem powinien zająć się odpowiednio przeszkolony personel z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Nie należy oczekiwać od pediatry, że będzie w stanie sam prowadzić terapię dziecka od początku do końca.

Jeśli stwierdzone dolegliwości mają złożony charakter, rodzice wraz z pociechą zostaną odesłani do lekarza, który będzie mógł poradzić coś więcej. Mówimy tu także o sytuacjach, gdy doszło do wypadku lub kontuzji, a co za tym idzie dziecko ma ograniczoną możliwość poruszania i wymaga konkretnych działań (opatrunki, gipsowanie, założenie ortezy).

W takich okolicznościach raczej nikt do pediatry nie idzie – rodzice kierują swoje kroki na pomoc doraźną, gdzie sprawy nabierają typowego biegu. Mimo to pediatra może odegrać istotną rolę w toku rehabilitacji, może udzielać opiekunom niezbędnych wskazówek, a także kontrolować postępy w usprawnianiu.

Takie wsparcie na pewno jest przydatne – zarówno z punktu widzenia dorosłych, jak i młodego pacjenta.