Złamanie kości ramiennej

Uraz bezpośredni lub pośredni o dużej sile może spowodować złamanie kości ramiennej. W zależności od miejsca, w którym doszło do złamania, wyróżnia się złamanie w części bliższej, czyli w okolicach głowy, w części środkowej oraz w okolicy stawu łokciowego. Głównymi objawami złamania kości ramiennej zazwyczaj jest ból i obrzęk. Ponadto widoczne jest zniekształcenie ramienia. W przypadku osób starszych złamania w części bliższej występują często i mają związek z osteoporozą. Zazwyczaj leczenie polega na unieruchomieniu kończyny, a po kilku tygodniach można przystąpić do rehabilitacji. U osób dorosłych najczęściej dochodzi do złamania w części środkowej. Wtedy unieruchomienie może nie przynieść rezultatów i konieczna może być interwencja chirurga.

Z kolei u dzieci zazwyczaj dochodzi do złamań w okolicy stawu łokciowego. W przypadku, gdy stwierdzimy, że w wyniku urazu mogło dojść do złamania ręki, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Powinien on zbadać obrażenia i zlecić wykonanie zdjęcia rentgenowskiego lub, przy rozległych złamaniach, tomografię komputerową. Trzeba wiedzieć, że przy złamaniach kości ramiennej nie trudno o uszkodzenie nerwów. Zdarza się także, że złamanie ogranicza dopływ krwi, co powoduje silny ból oraz sztywnienie ramienia. Ponadto kość może zrastać się nieprawidłowo. W takich sytuacjach należy poddać się operacji, a następnie na kilka tygodni unieruchomić kończynę. W powrocie ramienia do sprawności istotna jest rehabilitacja.

www.pinb.czest.pl